Europe Refresh / Oproep tot deelname

Bugged Europa? Tijd om samen een nieuw programma te creëren

Een participatief evenement gericht op een creatieve burgerrevolutie in het centrum van Brussel, Europese hoofdstad.
Van vrijdag 15 tot zondag 17 november 2013 brengt Europe Refresh in les Halles (Schaarbeek) tientallen projecten samen van Europese burgers. Hun initiatieven focussen op alle vormen van creativiteit en willen bijdragen tot de ontwikkeling van een samenleving die meer aandacht schenkt aan fantasie, openheid en ontplooiing, en aan een rechtvaardigere, duurzamere en meer democratische economie.

Kunst, mode, design, ecologie, nieuwe energieën, nieuwe media en technologieën, informatie, educatie, onderzoek, gezondheid, voeding, landbouw, burger- en verenigingsinitiatieven, humanitaire projecten, … Alle voorstellen zijn welkom zolang ze maar focussen op het, heel concreet, bijdragen tot het veraangenamen van ons dagelijks leven.

Elk jaar verwelkomt Europe Refresh een gastland. In deze eerste editie komt India aan de beurt. Ook Indische staatsburgers uit Brussel en daarbuiten krijgen de kans deel te nemen.
De bezoekers van Europe Refresh kunnen uw actieve partners worden door financieel te participeren aan de ontwikkeling van uw initiatief. Vanaf vrijdag 15 november en gedurende maximum negentig dagen, wordt ieder project ook ondersteund door het platform van KissKissBankBank, Europese leader van crowdfunding. Een debat en een tentoonstelling begeleiden het evenement tijdens het weekend.

Bent u Europees of Indisch staatsburger? Woont u in de Europese hoofdstad of kunt u zich naar Brussel verplaatsen voor het evenement? Werkt u aan een project?
Deze eerste editie van Europe Refresh is een uitstekende manier om uw initiatief een grotere bekendheid te geven en het te financieren.

U kunt uw kandidatuur indienen in Les Halles of mailen tot en met 11 september eerstkomende. Het dossier moet volgende gegevens bevatten:
- Titel van het project
- Bedrag dat u wenst in te zamelen
- Gedetailleerde beschrijving van het project
- Waarvoor zal, binnen de totale financiering, het geld van uw geldinzameling dienen?
- Een presentatie van de initiatiefnemer(s) van het project

Conditio sine qua non: met het oog op de organisatie van het evenement dient u beschikbaar te zijn tijdens het weekend van 15 tot 17 november en ’s avonds op 13 en 14 november.


Een jury samengesteld uit de directie van les Halles, KissKissBankBank en hun partners zullen tot 80 van de voorgestelde projecten selecteren.
De bekendmaking van de voor Europe Refresh geselecteerde kandidaten vindt plaats op 21 september.
Die dag wordt begeleiding voorzien zodat uw aanwezigheid tijdens Europe Refresh zo goed mogelijk kan worden voorbereid.
Indien uw project wordt geselecteerd, dient u bijkomende informatie te verstrekken. Deze links verschaffen de nodige aanwijzingen:
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/guidelines
http://www.kisskissbankbank.com/fr/pages/guide/describe_your_project

U kunt uw dossier indienen:

Via DropBox
https://www.dropbox.com en het delen van uw dossier met eni@halles.be

Via Wetransfer
https://www.wetransfer.com en het doorsturen van uw dossier aan eni@halles.be

Per de post naar het volgende adres:
Halles de Schaerbeek, Grondwetstraat, 20 - 1030 Brussel

Binnen de vijf dagen na het indienen van uw dossier zal U een ontvangstbevestiging krijgen.

Contact:
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Emmanuelle Nizou:
tel: 02 227 59 60
mail: Emmanuelle.Nizou@halles.be
Datum:
13-5-13