Oproep voor fotografen - Fotografiecircuit Vlaanderen

Deadline 4 mei 2013

Het Fotografiecircuit Vlaanderen werd opgestart in een periode waarin er voor fotografen nog niet zoveel kansen waren om hun foto’s met een ruimer publiek te confronteren. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. Toch blijft het circuit aan een behoefte voldoen. Hieraan wordt beantwoord door permanent op maandelijkse basis een individuele tentoonstelling van een fotograaf  langs 16 cultuurcentra in Vlaanderen te laten rondreizen.

Jaarlijks krijgen 11 nieuwe fotografen een kans. Bij de selectie wordt op de eerste plaats naar kwaliteit en variatie gezocht. Het circuit stond steeds open voor alle genres en benaderingswijzen.

De lijst van de fotografen die ooit aan het circuit deelnamen is indrukwekkend en velen hebben ondertussen hun weg gebaand in het fotografisch landschap.

Het Fotografiecircuit Vlaanderen koos bewust voor de cultuurcentra als tentoonstellingsplatform. Inmiddels is er op elke locatie een vast publiek gegroeid, maar worden ook steeds de vele bezoekers aan de cultuurcentra, al dan niet voorbereid, met het werk van de fotografen geconfronteerd.

Programmeren gebeurt per seizoen. Binnenkort gebeurt dit opnieuw voor de periode van oktober 2013 tot september 2014 .

>> Wie er bij wil zijn dient een map met enkele werken op tentoonstellingsformaat en een curriculum vitae in te leveren voor 4 mei 2013. Dit materiaal dient afgegeven te worden (en dus niet opgestuurd) in het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint Andries, Sint Andriesplaats 24 te 2000 Antwerpen liefst op werkdagen, maar niet op maandag, tussen 12u00 en 16u00 of na afspraak (03/260.80.50). (Per uitzondering kan dit op werkdagen ook tot 22u00, op zaterdag van 9u00 tot 17u00 en op zondag van 9u00 tot 18u00.)

De programmacommissie legt begin mei de 11 maandelijkse tentoonstellingen voor het seizoen 2013-2014 vast.

De mappen dienen door de indieners terug afgehaald te worden tussen 21 en 30 mei 2013 en dit eveneens liefst op werkdagen tussen 12 en 16 uur, maar niet op maandag, of na afspraak.
Contact:
Meer informatie bij coördinator Jan Van Broeckhoven, 0496/26.26.18, jan.van.broeckhoven@atv.be         
Datum:
26-4-13