De ontbijtsessies: van informatie tot actie

Sinds juni 2012 kan je elke eerste donderdag van de maand bij de Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen terecht voor een een informatieve ontbijtsessie. Een originele manier om beter het hoofd te bieden aan de dagelijkse uitdagingen van het kunstenaarsbestaan. Véronique Van der Wielen, begeleidster van dit project, legt het opzet van de ontbijtsessie uit.  

Hoe is het idee ontstaan?

De Vereniging heeft de ontbijtsessies eerst en vooral opgezet om de leden te informeren in het kader van de crisis in de werkloosheid. We realiseerden ons dat kunstenaars zeer slecht geïnformeerd zijn over hun situatie. Ze voelden zich ook sterk geïsoleerd. Daarnaast is het ontbijt een informele ontmoetingsplaats voor kunstenaars waar we samen met hen nadenken over eventuele acties die we kunnen ondernemen om het tij te keren.

De ontbijtsessies vormen een manier om de rol van kunstenaars in de samenleving te waarderen. Dit is belangrijk, want veel kunstenaars zijn ontmoedigd door het stigma van werkloze. Ons voornaamste doel is om de informatie van het terrein door te geven. Dit is zeker een van de sterke punten die we willen behouden in de toekomst. We hebben de deelnemers gevraagd wat hun noden en wensen zijn. Daarnaast hebben we een aantal fundamentele vragen verzameld. Dat werd de basis voor de ontbijtsessies.

Is het concept geëvolueerd sinds de creatie?

De structuur is gewijzigd: de ontbijtsessie is opgedeeld in een eerste informatief luik en een discussiemoment. Het laat ons toe om de informatie van het terrein te verzamelen en te behandelen om daarna beter te beantwoorden aan de noden van de kunstenaars.

We kiezen de thema’s in functie van de actualiteit maar gaan ook dieper in op onderwerpen die een permanente uitdaging blijven voor de sector. Het thema van de internationale mobiliteit komt bijvoorbeeld vaak terug. Dankzij samenwerking tussen de verschillende diensten van SMart kunnen we snel inspelen op vragen van de leden. We doen een beroep op onze inhoudelijke specialisten en leden kunnen bij hen terecht voor alle specifieke vragen.

In de toekomst willen we onze leden ook de ruimte bieden om hun eigen projecten voor te stellen. We werken aan het ondersteunen van kunstenaars in het opzetten van initiatieven voor andere kunstenaars zodat ze beter zichtbaar zijn.

Is de toekomst van de ontbijtsessies bij SMart verzekerd?

We vinden het essentieel om de ontbijtsessies op de eerste donderdag van elke maand te behouden zodat SMart een open huis blijft. Het creëert een nabijheid met de leden en laat hen zien dat ze zelf ook een constructieve rol te spelen hebben. In het verleden leidde dit al tot mooie samenwerkingen. Zo hebben een aantal leden een brainstormgroep opgericht rond de thema's tijdelijk werk en pluridisciplinariteit. We gaan voort op de ingeslagen weg in een aangepaste formule die blijft beantwoorden aan de informatievragen van onze leden. 

Volgende ontbijtsessie "Scheppende kunstenaars in de kou...", donderdag 16 mei. Meer weten

 

Datum:
24-4-13