Oproep - Art’contest 2013

Deadline donderdag 21 juni 2013

De wedstrijd staat open voor artiesten, wonend in België, jonger dan 35 jaar en die nog niet van internationale bekendheid genieten. Alle middelen om zich in de plastische kunsten uit te drukken, zijn toegelaten.
De middelen moeten beantwoorden aan de materiële mogelijkheden die de zaal, waar de werken geëxposeerd zullen worden, hen biedt. Audiovisuele werken kunnen enkel in standaard dvd-formaat en in diaprojecties getoond worden en met een maximum van drie minuten.

Kandidaten moeten een dossier voorleggen. Dit dossier omvat fotografische documentatie van de drie tot vijf gepresenteerde werken, een beschrijving van de werken en gebruikte materia(a)l(en), het gewicht, de afmetingen en een cd met foto’s van de werken en van de kandidaat in 800×600 pixels voor de website.

De keuze van de thema’s of achtergrondonderzoek wordt vrij gelaten aan de kandidaat. Het in te dienen dossier is in A4-formaat, omvat maximaal 20 pagina’s en bevat de complete gegevens van de kandidaat (postadres, e-mail, telefoon/gsm, overzicht artistiek parcours en een recente foto van de kandidaat).

Samenstelling van de jury: Carine Bienfait (directrice JAP Brussel), Catherine Mayeur (professor kunstgeschiedenis), Albert Baronian (galerijhouder), Claude Lorent (kunstcriticus van La Libre Belgique), Dirk Snauwaert (directeur Wiels), Liliane De Wachter (curator M HKA).

>> Info:
Meer informatie en reglement op www.artcontest.be
Datum:
23-4-13