Noémie Goldberg: kunst is engagement.

Noémie Goldberg is plastische kunstenares in hart en nieren. Haar artistieke creativiteit komt zowel in het stedelijke landschap als op het podium tot uiting. In deze rubriek laten we iemand aan het woord met een uitgesproken mening over het «kunstenaarsstatuut» in de werkloosheidsregelgeving.

(c) Noémie Golberg

Welke lading dekt de vlag "kunstenaarsstatuut" voor u?

Dit statuut is voor mij een belangrijke voorwaarde voor stabiliteit. Het verliezen zou een heuse ramp betekenen. Het kunstenaarsberoep vereist immers een voltijds engagement. De essentie van kunst bestaat erin de horizon en blik te verruimen, niet in het afleveren van producten die verkocht kunnen worden in het tijdperk waarin ze worden vervaardigd. Zonder "het kunstenaarsstatuut" in de werkloosheidsregelgeving zouden we genoodzaakt zijn meer commerciële wegen te bewandelen, en dus onze artistieke visies te verloochenen. Of allerlei bijbaantjes te doen, waardoor we ons niet meer voor honderd procent kunnen wijden aan onze artistieke activiteit.

Uw beroepsparcours in een notendop?

Ik heb rechten gestudeerd en was een periode vorser in het domein van de rechtspositie van kunstenaars. Gelijktijdig studeerde ik schone kunsten aan de academie. Op het einde van deze studie heb ik mijn onderzoeksactiviteiten stopgezet om me volledig te kunnen wijden aan mijn artistieke carrière. Aanvankelijk werkte ik op buigzame ondergronden, in mijn atelier. Nu ga ik rechtstreeks aan de slag op de tentoonstellingslocatie zelf, die op die manier mijn atelier wordt. Ik maak gebruik van allerhande materialen gekozen in functie van de betrokken ruimte. Mijn plastische invalshoek varieert dus naargelang het project. Sinds enige tijd ben ik beginnen reizen om te creëren. Het is voor mij erg belangrijk de confrontatie aan te gaan met andere culturen. Ik hou ervan over de grenzen van Brussel te kijken. Ik heb mijn werkterrein ook verlegd naar het podium, doorheen samenwerkingen met hedendaagse circusartiesten.

Hoe ziet u uw relatie met SMart?

Ik ken SMart sinds het prille begin en heb ook meteen beroep gedaan op de dienstverlening van de vereniging. SMart heeft ertoe bijgedragen dat de erkenning voor kunstenaars in ons land is gegroeid. Het is erg moeilijk te werken in een samenleving die ons bestaan negeert. Voor een kunstenaar is het van cruciaal belang in zijn bestaan erkend te worden door de maatschappij waarin hij of zij werkzaam is. Met name het projectmatig werk via de Activiteiten is een zeer goed onderhandelings- en professioneel erkenningsinstrument. We moeten niet meer, zoals voorheen, telkens opnieuw improviseren, staan sterker in onze schoenen tegenover de opdrachtgevers en instellingen waarmee we rond de tafel gaan zitten. We beschikken nu over de nodige middelen om gehoord en gerespecteerd te worden. Het is fantastisch om ernstig te worden genomen.

Datum:
23-4-13