Oproep & Infosessie projectsubsidies en ontwikkelingsgerichte beurzen beeldende en audiovisuele kunstenaars

Minister Schauvliege heeft beslist om vanaf 2013 binnen het Kunstendecreet de projectmiddelen te verhogen naar 10% t.o.v. 90% structurele steun aan organisaties. Hierdoor komen meer middelen vrij voor rechtstreekse ondersteuning aan kunstenaars, projectsubsidies voor organisaties en internationale initiatieven.
De voorbije maanden heeft NICC herhaaldelijk bij minister en beleidsmakers bepleit om binnen deze 10 % projectmiddelen een substantieel verhoogd bedrag te voorzien én garanderen voor de rechtstreekse ondersteuning van individuele kunstenaars om zo de sinds 2010 dalende tendens van middelen voor beeldende kunstenaars eindelijk om te buigen.
 
Beleidsmakers zijn er zich vandaag dan ook van bewust dat er geen kunst zonder kunstenaars is. De eerste concrete stap daarbij is dat een belangrijk deel van de 10 % te verdelen en gestegen projectmiddelen doorstromen naar de artistieke praktijk en de middelen in handen legt van de kunstenaars zelf.  

>> NICC roept daarom alle individuele beeldende kunstenaars op om kwalitatieve aanvragen in te dienen voor projectsubsidie en/of ontwikkelingsgerichte ondersteuning voor de derde subsidie-aanvraagronde met deadline op 1 maart 2013.
Ook kunstenaars die zich in een organisatievorm (vb. vzw) verenigd hebben, kunnen een aanvraag indienen met als deadline 15 maart. Tevens wijzen we erop dat steunaanvragen binnen de internationale subsidiemiddelen, waaronder ook reis- verblijf- en transportvergoedingen en buitenlandse werkverblijven voor kunstenaars, het hele jaar door aangevraagd kunnen worden.

NICC wil kunstenaars stimuleren om voldoende middelen aan te vragen en realistische budgetten op te maken. Vergeet niet dat u voor uzelf ook een vergoeding kan voorzien.

Volgende indiendata: 1 maart (kunstenaars) en 15 maart (projecten van organisaties) 2013.


* Kunstenaars - beeldende kunst en non-single screen mediakunst
Ontwikkelingsgerichte beurzen: uiterste indiendatum 1 maart 2013 voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 juli
Ontwikkelingsgerichte beurzen worden toegekend aan kunstenaars bij wie de mogelijkheden tot oeuvre-ontwikkeling positief worden ingeschat. Van de kunstenaars die ontwikkelingsgerichte beurzen ontvangen, wordt verwacht dat ze zich met behulp van de beurs in hun kunstcreatie engageren en hier nadien een inhoudelijk verslag van voorleggen. Ontwikkelingsgerichte beurzen worden, mits aan de rapporteringsplicht wordt voldaan, altijd volledig uitbetaald, ook als de verhoopte oeuvre-ontwikkeling uitblijft.

* Projectsubsidie voor kunstenaars: uiterste indiendatum 1 maart 2013 voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 juli
Projectsubsidies aan kunstenaars zijn gericht op een concreet resultaat, bijvoorbeeld een tentoonstelling, de realisatie van een kunstwerk of een betere reflectieve omkadering van het oeuvre van de kunstenaar. De plannen voor het project moeten bij de aanvraag voldoende concreet zijn, en de realisatiekosten moeten al bekend zijn. Bij de aanvraag voor een projectsubsidie moet dan ook een ontwerpbudget gevoegd worden. Projectsubsidies moeten ook nadien zowel inhoudelijk (met een inhoudelijk verslag) als financieel (d.m.v. een gestaafd overzicht van inkomsten en uitgaven) worden verantwoord.

Contact:
Infosessie

Om meer toelichting te geven bij het indienen van een subsidieaanvraag organiseren agentschap Kunsten en Erfgoed, BAM, NICC en VOBK een infosessie:

Infosessie over subsidieaanvragen voor kunstenaars en organisaties (projecten) met als indiendata 1 en 15 maart 2013
Dinsdag 29 januari 2013, 14u00 tot 16u30
Locatie: WIELS, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel, auditorium
Openbaar vervoer: NMBS-station Brussel-Zuid, dan tram of bus. Tram : 82 – 97, halte - Wiels, Bus : 49 – 50, halte Wiels

inschrijvingen@bamart.be

Alle informatie over indiendata, subsidiecriteria en indieningsformaliteiten kan u vinden op: http://www.kunstenenerfgoed.be

NICC
Datum:
11-1-13