Enquête "coöperatieve voor de culturele sector"

Pianofabriek en het Kenniscentrum Podiumtechnieken Rits zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om een “coöperatieve voor de culturele sector“ op te richten.

Hiervoor dienen ze in eerste instantie vooral een goed beeld te krijgen over de omvang, de aard etc... van het freelance werk in de sector van de podiumtechnieken in Vlaanderen en Brussel.

Er werden 2 bevragingen opgemaakt: één voor de freelance technici en een tweede voor de organisaties, opdrachtgevers die freelance technici in dienst nemen.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De enquête kan anoniem ingevuld worden en er wordt geen informatie doorsgespeeld aan derden.

 

 

Datum:
10-1-13