Projectoproep Opensoon 2012: een verkooppunt openen?

Opensoon is een projectoproep van Atrium, met als doel de kwaliteit en verscheidenheid in het commerciële aanbod in Brussel te bevorderen.

OpenSoon biedt u de gelegenheid aan om een verkooppunt te openen:

- 50% van de verbouwingswerken aangeboden
(Maximumpremie voor een bedrag gelijk aan 6 maanden huur)

- Verlaagde huurprijs

- Advies van een professionele jury over uw project

- Hulp bij het zoeken naar de ideale inplanting

- Begeleiding bij al uw stappen

De volgende jury  zal plaats nemen op woensdag 31 oktober 2012 en zullen de kandidaturen geselecteerd worden om van de voordelen te genieten die in de regeling van het project is vermeld, volgens de aangeboden criteria.

De uiterste datum voor de ontvangst van de dossiers wordt bepaald op woensdag 24 oktober  2012.


Deelnemen?

Reglement en formulier download

De handelaars zullen worden geselecteerd op basis van de huidige projectoproep.
Het reglement en het formulier (1,44 Mo) van de projectoproep hernemen de voorwaarden waaraan een handelaar moet voldoen vooraleer hij aan Opensoon kan deelnemen. U moet ook de beschrijving van het project invullen.
De kandidaatstellingsdossiers kunnen voor 23 oktober 2012 ingediend worden. Een selectiecomité zal samenkomen om de kandidaturen te analyseren.

Elke kandidaat die een dossier wil binnenbrengen, heeft de mogelijkheid om daarvoor op consultatiegesprek te komen bij de verantwoordelijken van het project.
Atrium heeft verschillende hulpmiddelen ter beschikking gesteld die de kandidaten kunnen raadplegen om hun dossier verder uit te werken: Prospectieve schema’s van de wijk, de tevredenheidsbarometer en kwaliteitsindicatoren, het sociaal-economisch en verbruiksprofiel, de bezoekindicatoren, afzetgebieden, de analyse van de commerciële mix en de concurrentie.

Waar?
Atrium zal werken met de handelswijken die binnen de Prioritaire InterventieZone liggen.
Een kandidaat die geïnteresseerd is in deze projectoproep, zal zijn winkel dus binnen deze Zone moeten oprichten (zie bijgevoegde kaarten).
Bovendien zal Atrium de voorkeur geven aan een commerciële ontwikkeling per pool, dat wil zeggen per winkelgroepering.

Contact:

De kandidaturen moeten naar het volgende adres gestuurd worden:

ATRIUM
Ter attentie van Laurence Lewalle
Adolphe Maxlaan 13-17
B- 1000 Brussel

Voor meer inlichtingen aarzelt niet om contact op te nemen met (Laurence Lewalle en Jacques Torione aan 02.211 05 24/23)
Datum:
11-10-12