Oproep Stichting Leuven.Inc Prijs 2012 – Innovatieve projecten die bijdragen tot stimuleren van economisch en/of sociaal ondernemerschap

Precies 2 jaar nadat de Leuven Innovation Networking Circle (Leuven.Inc) de Stichting Leuven.Inc boven de doopvont hield, wenst zij stimulerende voorbeelden van innovatief en duurzaam ondernemerschap te belonen met de “Laureaat van de Stichting Leuven.Inc” titel.  Hoofddoel van de Stichting is het bekronen van projecten die op innovatieve wijze de maatschappelijke impact van ondernemerschap kunnen vergroten en deze projecten verder ondersteunen.

De ‘Stichting Leuven.Inc Prijs’ wordt in 2012 voor het eerst uitgereikt aan projecten die bijdragen tot het promoten, stimuleren, uitvoeren en realiseren van economisch en/of sociaal ondernemerschap in Vlaanderen.

De Stichting Leuven.Inc stelt zich als doel jaarlijks twee prijzen uit te reiken.

Doelpubliek

    Deelname staat open voor in Vlaanderen gevestigde organisaties.  Dit kunnen zowel profit als non-profit organisaties zijn.  Projecten dienen ingediend te worden in naam van een organisatie en niet in naam van een individu.
    Toegankelijk voor projecten die op bijzondere en duurzame wijze bijdragen tot het promoten, stimuleren, uitvoeren en realiseren van
    (1) economisch ondernemerschap (ondernemerschap in een marktomgeving)
    (2) sociaal ondernemerschap (binnen de sector van de sociale economie)

Timing

Datum lancering oproep: 18 juni 2012
Uiterste datum inschrijving projecten: 30 september 2012
Selectiecriteria

De ingediende projecten worden beoordeeld op basis van drie sleutelcriteria die in volgorde van belangrijkheid zijn:
1. ondernemerschap
2. innovatie
3. maatschappelijke impact

Financiële steun

De onderscheiding “laureaat” wordt toegekend aan de 2 projecten (economisch/sociaal ondernemerschap) die zich naar de mening van de jury bijzonder onderscheiden in functie van bovenstaande objectieven. De laureaten van de Stichting Leuven.Inc Prijs ontvangen een prijs ten belope van 12.500 euro. Daarnaast heeft de Stichting de intentie een runner-up prijs ter waarde van 2.500 euro uit te reiken.
Meer informatie

Alle verdere informatie, het reglement en inschrijvingsformulier voor het indienen van de projecten vindt u op www.leuveninc.com/page/166/Award_2012/

Secretariaat Stichting Leuven.Inc Prijs:
Contactpersoon: Nicole De Smyter, telefoon +32 16 40 11 90
Adres: Stichting Leuven.Inc Prijs, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee
E-mail: info@leuveninc.com

Datum:
13-9-12