Wedstrijd - OCMW Wevelgem - Kunstwerk voor woonzorgcentrum Elckerlyc

Deadline 31 oktober 2012

Het OCMW Wevelgem organiseert een wedstrijd voor geïntegreerde kunst voor het nieuw woonzorgcentrum Elckerlyc, Elckerlycplein 1, 8560 Wevelgem

De wedstrijd verloopt in 2 fasen:

* in een eerste fase worden kunstenaars geselecteerd aan de hand van hun dossier conform de vereisten zoals beschreven in het wedstrijdreglement, raadpleegbaar op de website van OCMW Wevelgem (www.ocmwwevelgem.be)
* in een tweede fase presenteren de geselecteerde kunstenaars hun project.
Als kunstenaar komt in aanmerking: elke persoon die kunstwerken maakt vanuit beroepsmatig oogpunt. De kunstenaar beschikt in dit verband over een handelsregister.

Voor de eerste selectie bezorgt de kandidaat-kunstenaar zijn kandidatuur uiterlijk tegen 31 oktober 2012 op volgend adres:
OCMW Wevelgem, t.a.v. mevrouw Chris Loosvelt, voorzitter, Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem

De selectie van de werken zal gebeuren door een onafhankelijke jury.

Contact:

Voor inlichtingen kan u zich wenden tot Filip Flamez, directeur woonzorgcentrum Elckerlyc, of tot Nicole Vanhaverbeke, hoofdverpleegkundige, Tel. 056/43.55.20.
www.ocmwwevelgem.be

Datum:
16-7-12