Studiedag 'Interact' - 15 juni 2012

In de kunstensector is de aandacht voor interculturaliteit de afgelopen jaren toegenomen. De meeste organisaties houden rekening met de veranderde maatschappij die, zeker in een stedelijke context, multicultureler wordt.

>> Hoe omgaan met de steeds complexere en diverse samenleving, is voor heel wat huizen echter een zoekproces en gebeurt met vallen en opstaan.
Het Brussels Kunstenoverleg, Réseau des Arts à Bruxelles en Lasso willen de Brusselse culturele en artistieke organisaties ondersteunen in hun zoektocht naar een zinvolle benadering van dit complexe thema, ondermeer door het organiseren van een studiedag op 15 juni. De studiedag richt zich tot de publiekswerkers van zowel Nederlandstalige als Franstalige Brusselse culturele organisaties.
 
De studiedag focust op drie centrale inhoudelijke assen: analyse van de eigen praktijk, analyse van de omgeving en ontwikkeling van interculturele competentie. De deelnemers krijgen modellen en methodieken aangereikt die hen kunnen ondersteunen bij het analyseren en ontwikkelen van de eigen publiekswerking. Zowel theoretische modellen als praktijkgerichte tips komen aan bod.

Het volledige programma én het inschrijvingsformulier vind je op
>> http://www.brusselskunstenoverleg.be/nl/agenda/bko-rab-lasso-studiedag-interact-15-juni-2012
Datum:
9-5-12