Call for art in public space - Peace festival Berlin Alexanderplatz

Het vierde Peace festival (11 tot 17 juni 2012) op Berlin Alexanderplatz nodigt kunstenaars uit om voorstellen in te dienen voor kunstwerken in de publieke ruimte.

Werken rond de volgende thema's van het festival worden op prijs gesteld: vrede, tolerantie, duurzaamheid, ecologie, hernieuwbare energie, mensenrechten, kinderrechten.

Voorstellen kunnen ingediend worden bij Roma Gnausch via friedensfestival@berlin.de. De eerste meeting op de site zal plaatsvinden in april.

Contact:

www.friedensfestival.org

Datum:
9-3-12