Oproep - Boomtown zoekt jonge curator (18-24 jaar) voor het bedenken en samenstellen van Boomtown Expo 2012

Deadline 24 februari 2012

Boomtown, hét pop-en rockfestival tijdens de Gentse Feesten, vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 21 juli, en dat opnieuw op de Kouter en in de Handelsbeurs.

Door de samenwerking met het Alles Kan Festival van de Jeugddienst van de Stad Gent kleurde Boomtown de laatste jaren al eens buiten de lijntjes en ook dit jaar wil Boomtown meer zijn dan een muziekfestival.
Naast muziek kiest Boomtown in 2012 radicaal voor beeldende kunst. Op de Boomtown-site wordt ruim plaats gemaakt voor werk van jonge kunstenaars. Het muziekfestival op de Kouter en in de Handelsbeurs wordt de context voor een grote en verrassende tentoonstelling waar plaats is voor schilderwerk, tekeningen en beeldhouwwerk, maar zeker ook voor grote en kleine installaties, fotografie en videokunst.
Boomtown wil op die manier kansen creëren voor jonge kunstenaars om hun werk aan een geïnteresseerd en ruim publiek te tonen, binnen een origineel kader.

Voor het bedenken, samenstellen en uitvoeren van deze wilde plannen, is Boomtown op zoek naar een jonge curator (18-24 jaar).

Profiel:
Je bent tussen de 18 en 24 jaar en je bent meer dan geïnteresseerd in beeldende kunst. Je hebt een open en eigen visie op wat beeldende kunst kan zijn. Zelf kunstenaar zijn of een kunstopleiding volgen of gevolgd hebben kan helpen maar is geen noodzaak. Wat telt is je visie, gedrevenheid en motivatie. Je hebt voldoende tijd om tussen begin maart en juli je opdracht tot een goed einde te brengen.

Je opdracht:
- Selecteer een aantal jonge beeldende kunstenaars en werken, en geef die een gepaste plaats binnen het kader van Boomtown. Zorg daarbij voor voldoende variatie in het type van werken:
- Variatie m.b.t. vorm en grootte: zowel kleine 'traditionele' (schilder-)werken en grotere installaties of werken, als monumentale werken dienen in de uiteindelijke selectie aanwezig te zijn.
- Variatie m.b.t. oorsprong: Zowel bestaande werken als 'op maat gemaakte' werken dienen in de uiteindelijke selectie aanwezig te zijn.
- De geselecteerde werken dienen, door een juiste integratie in de context van Boomtown, zoveel als mogelijk op zichzelf te staan, maar er dient ook een link tussen de werken te worden gelegd door middel van de uitwerking van een 'parcours'. Dit parcours dient, door het leggen van visuele, inhoudelijke, infrastructurele en/of duidelijke signalisatielinken een soort van logisch geheel te vormen.
- Zorg voor voldoende documentatie en inhoudelijke integratie van dit parcours zodat het mogelijk wordt om rondleidingen te geven langsheen dit parcours.
- Zorg voor een degelijk uitgewerkt communicatie- en promotieplan zodat de aanwezigheid van het beeldendekunstparcours op Boomtown voldoende aandacht krijgt en we, zowel door eerder toevallige bezichtiging als door de meer gerichte rondleidingen voldoende mensen bereiken.
- Betrek zoveel als mogelijk de geselecteerde jonge kunstenaars bij het geheel en het parcours.

We bieden je volgende ondersteuning om deze opdracht tot een goed einde te brengen:
- Ondersteuning en begeleiding door een professionele Boomtown-productiemedewerker. Deze begeleiding heeft betrekking op het beheer van het budget, de praktische en technische realisatie van bepaalde werken (materialen, transport, ...), de positionering van de werken, het uitwerken van het parcours enz..
- Ondersteuning en begeleiding door de professionele Boomtown-ommunicatiemedewerker. Deze begeleiding heeft betrekking op het lanceren van de oproep voor deelname aan het project, de uitwerking van de promotiecampagne, de communicatie rond de werken en het parcours, en de integratie van de communicatie binnen de algemene Boomtown-communicatie.
- Ondersteuning en begeleiding door een professionele kunstkenner/museum- of galerijmedewerker. Deze ondersteuning heeft betrekking op de inhoudelijke keuzes die je als curator zal moeten maken.
- Een budget voor onkosten m.b.t. prospectie van kunstenaars en werken (bijv. reiskosten naar bestaande tentoonstellingen, kunstenfestivals ...)
- Een budget voor productiekosten en materialen voor het realiseren van werken en installaties, te besteden in overleg met de productiemedewerker
- Een budget voor het technisch en praktisch uitwerken van het parcours, te besteden in overleg met de productiemedewerker
- Een budget voor een aantal specifieke promotie-acties, te besteden in overleg met de communicatiemedewerker.

Geïnteresseerd?
Bezorg ons, op maximum 2 A4-pagina's, een korte voorstelling van jezelf en van hoe jij dit project wil aanpakken.
Op welke manier zou je te werk gaan om tot een verrassende en aantrekkelijke tentoonstelling op Boomtown te komen?
Hou hierbij rekening met de concrete context van Boomtown, zowel m.b.t. de mogelijkheden als de beperkingen. We verwachten je kandidatuur tegen ten laatste 24 februari via expo@boomtownfestival.be.

De kandidaturen worden beoordeeld door een deskundige jury en na een gesprek met de beste kandidaten wordt tegen 1 maart beslist wie aan de slag mag als curator van Boomtown Expo 2012.

 

Contact:

www.boomtownfestival.be

Datum:
8-2-12