Oproep - VISIT 2012 - Kunstenaarsparcours - Brusselse kunstenaars

Deadline 15 februari 2012

1000 - 1020 - 1120 - 1130
Beeldende en videokunstenaars, fotografen, digitale artiesten of installatieontwerpers, wonende of werkende in Brussel, kunnen deelnemen aan de vierde editie van VISIT.

Meer dan een parcours in de stad, wenst VISIT een dynamische ontmoeting tussen toeschouwers en Brusselse kunstenaars te verwezenlijken. Gedurende twee dagen ontdekt het publiek de kunstenaars in hun 'natuurlijke biotoop' van creatie, in hun persoonlijke onderzoekslaboratorium.

Info:
Inlichtingen bij de Dienst Cultuur van de Stad Brussel.
www.parcoursvisit.be

Datum:
20-1-12