Oproep - vzw Tandem - wedstrijd geïntegreerde kunst

Infosessie 27 januari 2012
Deadline 12 maart 2012

De vzw Tandem is actief in de zorgsector. In 2012-2013 breidt Tandem de bestaande infrastructuur te Diepenbeek uit met een dagcentrum en tehuis voor niet-werkenden. In het kader van deze gesubsidieerde bouwwerken wenst Tandem een kunstwerk te realiseren.

Het globaal te besteden bedrag voor het kunstwerk bedraagt 21.000 euro zonder btw. Het te realiseren kunstwerk wordt gezien als een eigentijds artistiek concept. Het kunstwerk beantwoordt aan de bepalingen van de omzendbrief dd 01.08.2010.
Het wordt geïncorporeerd in het gebouw, doorheen het gebouw of opgenomen in de directe omgeving van het gebouw. Het kunstwerk wordt gekozen in het kader van een wedstrijd.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar vanaf 22 december 2011. Het reglement kan opgevraagd worden via volgend mailadres: administratie@tandemvzw.be t.a.v. dhr. Guido Deflem.

Om een optimale integratie te realiseren wordt op 27 januari 2012 voor belangstellende kunstenaars een infosessie voorzien. Het ontwerp van het kunstwerk wordt aangetekend ingediend uiterlijk op 12 maart 2012.

Contact:

Info en reglement:
vzw Tandem, dhr. Guido Deflem, O. L. Vrouwstraat 18, 3590 Diepenbeek, tel. 011/29.98.70, administratie@tandemvzw.be

Datum:
18-1-12