D-1! Start van drie nieuwe werkgroepen "SMart in Progress": Wil u graag deelnemen? (Vóór 16/11)

Nog maar 24 uren om je in te schrijven !

Wil je graag mee nadenken over de evolutie van je coöperatie? Schrijf je dan snel in voor een van de 3 nieuwe werkgroepen van "SMart in Progress 2018 – 2019"

https://smartbe.be/nl/news/drie-werkgroepen/

Deze werkgroepen hebben als doel na te denken over de volgende thema’s:

  • Hoe kunnen we een ecologisch verantwoorde aankoopcentrale in het leven roepen? : Goedkoper aankopen, maar niet alleen dat! Hoe voordeel halen uit de kracht van het collectief bij het gezamenlijk aankopen?
  • Hoe kunnen we de sociale impact van SMart evalueren?: Is het mogelijk de sociale impact van SMart te meten? Wat zijn de meest relevante criteria en indicatoren met het oog op ons maatschappelijk doel?
  • Hoe kunnen we sector- en activiteitennetwerken tot stand brengen?: Do it yourself but not alone… Hoe kan ik lessen trekken uit de ervaringen van mijn ‘peers’ en mijn professioneel netwerk voor mijn beroep en activiteitensector verder ontwikkelen?
Datum:
8-11-18