Meer dan 5600 Belgische freelancers, kunstenaars en creatieve professionals bereikbaar via SMartAgora

Op dit platform kan je ondertussen ruim 5600 freelancers, startupers, PR, webdev, beeldende kunstenaars, regisseurs, clowns, dansers, fotografen, schrijvers, muzikanten, podiumtechnici,… terugvinden.
Als je klikt op hun profiel vind je niet enkel hun gegevens maar (meestal) ook een galerie met het overzicht van hun werk.

Profielen contacteren
Ben je als opdrachtgever of lid geregistreerd bij SMart?
Vul dan je login en paswoord in en via "Een bericht versturen" wordt je boodschap naar het SMart lid verstuurd.

Aarzel niet om zelf zoekertjes te publiceren.
Meld je aan, klik op de juiste categorie en vervolgens op “Een job toevoegen” of “Een zoekertje toevoegen”.
De reacties zullen spoedig binnenstromen.

 www.smartagora.com

Datum:
28-11-15