Puce_membre

Bernard Hauffman

Liège, België

Type van activiteit

Voornaam
Bernard
Naam
Hauffman

Contact
Een bericht versturen
Regio
Luik
Telefoon
0478/439013
Datum van inschrijving
Woensdag 28 juli 2010

Presentatie

Vertaling, Verbetering & Copywriting
Nederlands naar Frans & Engels
Engels naar Frans & Nederlands
Engels naar Frans & Duits
Duits naar Nederlands, Frans & Engels

Websites

  • Multilinguist
    Multilinguist est un bureau de rédaction et traduction multilingue. Nous offrons divers services linguistiques (rédaction, traduction, correction, interprétation,). Notre objectif est de dépasser les barrières linguistiques et permettre à nos clients de toucher un large public tout en étant compris de tous... Aujourd'hui, la communication interculturelle est l'une des clés de votre succès. Multilinguist is een redactie- en vertaalbureau met talrijke taaldiensten: schrijven, vertalen, verbeteren, tolken... Ons doel: de taalbarrières doorbreken omdat interculturele communicatie een van de sleutels tot succes is. Wij verwoorden uw boodschap gepast en maken ze voor ieder verstaanbaar. Multilinguist is a multilingual copywriting and translation office. We offer various language communication services (writing, translation, proofreading, interpretation…). Our goal is to overcome language barriers and allow our customers to reach out to a large audience with the assurance of being completely understood... Cross-cultural communication is essential to the success of your business..