Verslag SMart Beurs 2012 door Laurent Denis

Gewijzigd op : 24-3-14

Speelfilmscenario van “Practical Shooting”: samenwerking met scriptdoctor Luc Janssen

Verslag over mijn samenwerking met scriptdoctor Luc Janssen in het kader van het speelfilmscenario van “Practical Shooting”

Voor we een SMartBE-beurs ontvingen, hadden mijn coscenarist en ik een story outline geschreven voor een langspeelfilm over de zaak van de Bende van Nijvel. We echter een probleem met de lengte. Het door ons uitgewerkte verhaal zou resulteren in een 8 uur durende film met te veel personages (een dertigtal). We moesten het hele project dus opnieuw bekijken. Iets waar we zeker hulp bij konden gebruiken.

De SMartbeurs liet ons toe scriptdoctor Luc Janssen in te schakelen om te helpen bij het herschrijven van het scenario. Zijn bijdrage was van doorslaggevend belang. Eerst hielp hij ons afstand te nemen van het onderwerp. Dit wil zeggen dat ieder scenario, zelfs indien het uitgaat van de werkelijkheid, zich uiteindelijk moet losmaken van deze realiteit. Zo kan de dramaturgie tot ontwikkeling komen. Hij overtuigde ons ook van de noodzaak het verhaal te vereenvoudigen en zette ons ertoe aan het aantal personages drastisch te verminderen. Het welslagen van deze onderneming danken we aan zijn constructieve aanpak. Vanzelfsprekend uitte hij (soms moeilijk te slikken) kritiek, maar hij stelde altijd oplossingen voor, gaf aan welke wegen we konden inslaan, en deed ons nooit twijfelen aan het potentieel van ons verhaal.

Eenmaal dit werk beëindigd en na meerdere versies concentreerden we ons op het schrijven van het finale scenario. Tijdens deze essentiële etappe losten we een aantal resterende structuurproblemen op. Daarna werkten we scène per scène af, zowel qua verloop als wat de dialogen betreft. Vandaag voltooiden we de zesde versie van het finale script. We hebben nog werk voor de boeg vooraleer we helemaal tevreden kunnen zijn, maar door deze samenwerking leerden we ook het vak van scenarist beter begrijpen en kregen we een beter inzicht in dramaturgische mechanismen. Voor mij werd ook de taak van scriptdoctor duidelijker, wat me eventueel zal toelaten ooit zelf deze rol te spelen in het kader van projecten van andere scenaristen.

Hierbij wil ik Luc, met wie ik vanzelfsprekend graag opnieuw zou samenwerken, nogmaals van harte danken.


Auteur : Laurent Denis - Datum : 2013