Kunstenaarscité Mommen : Kandidaatoproep voor de huur van één atelier/woning en twee ateliers voor artiesten

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node, eigenaar van de Mommen Ateliers lanceert een kandidaatoproep in het kader van toewijzingen van één atelier/woning van 44m² voor 342,14€ (+ 130€ kosten) van twee ateliers van 27m² (mezzanine van 11m²) voor 268€ + 100 kosten.

Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek dossier) kunnen zich kandidaat stellen.

De bezoeken worden voorzien in groep :


woensdag 11 september 2019 om 17h00

vrijdag 13 september 2019 om 11u00

dinsdag 17 september 2019 om 14u00


Plaats :

Liefdadigheidsstraat 37

1210 Sint-Joost-ten-Node - Brussel

Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria :

- kunstenaar zijn, uitgezonderd muzikant aangezien er geen geluidsisolatie is.

– de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen van maximum 22.959,44€ voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 25.510,50€ voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 29.154,90€ voor een gezin met 2 of meer inkomens ;

– een officieel inkomen hebben in België van minium 928,73€ per maand gelijkwaardig aan het recht op maatschappelijke integratie (OCMW);

– geen volle eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter zijn van een onroerend goed;

- dieren zijn niet toegestaan
-zich ertoe verbinden om de atelier-woning of het atelier te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt.

Contact

Intéressé.e? Interesse?

mail:
nbekkar@sjtn.brussels

Beroep
beeldende kunsten
Type
Matériel, locaux, etc...
Regio
Brussel
Zoekertje toegevoegd op
2019-08-22 13:21:18
Gepubliceerd door Smartagora-a-iconAgoranomios