Kunstenaarscité Mommen: Kandidaatoproep voor de huur van 1 atelier/woning & 1 atelier voor artiesten

Kunstenaarscité Mommen: Kandidaatoproep voor de huur van één atelier/woning en één atelier voor artiesten.

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node, eigenaar van de Mommen Ateliers lanceert een kandidaatoproep in het kader van toewijzingen van één atelier/woning van 200m² voor 698,69€ (+ 160€ kosten) van één atelier van 27m² (+ 11m² de mezzanine) voor 268€ + 100 kosten

Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek dossier) kunnen zich kandidaat stellen.

Laat ons vóór 25 oktober 2018 weten uw interesse per e-mail: nbekkar@sjtn.brussels

De bezoeken worden voorzien in groep via een e-mailuitnodiging.

Plaats :
Liefdadigheidsstraat 37
1210 Sint-Joost-ten-Node - Brussel

Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria :

- kunstenaar zijn, uitgezonderd muzikant aangezien er geen geluidsisolatie is.

– de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen van maximum 22.560,13 € voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 25.066,82 € voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 28.647,83 € voor een gezin met 2 of meer inkomens;

– een officieel inkomen hebben in België van minium 892,70€ per maand gelijkwaardig aan het recht op maatschappelijke integratie (OCMW);

– geen volle eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter zijn van een onroerend goed;

– zich ertoe verbinden om de atelier-woning of het atelier te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt.

Contact

Laat ons vóór 25 oktober 2018 weten uw interesse per e-mail:
nbekkar@sjtn.brussels

Veuillez nous faire part de votre intérêt au plus tard le 25 octobre 2018 à l'adresse mail suivante:
nbekkar@sjtn.brussels

Beroep
beeldende kunsten
Type
Matériel, locaux, etc...
Regio
Brussel
Zoekertje toegevoegd op
2018-10-15 13:59:11
Gepubliceerd door Smartagora-a-iconAgoranomios