Kunstenaarscité Mommen: Kandidaatoproep: huur van verschillende ateliers/woningen en 1 atelier voor artiesten

Kunstenaarscité Mommen: Kandidaatoproep voor de huur van verschillende ateliers/woningen en één atelier voor artiesten (type sociale verhuring).

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node, eigenaar van de Mommen Ateliers lanceert een kandidaatoproep in het kader van toewijzingen van verschillende ateliers/woningen en van één atelier.
Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek dossier) kunnen zich kandidaat stellen.

De bezoeken worden voorzien in groep :

op dinsdag 6 maart 2018 om 11u00
op donderdag 8 maart 2018 om 14u00
op woensdag 14 maart 2018 om 14u30

Plaats :

Liefdadigheidsstraat 37
1210 Sint-Joost-ten-Node - Brussel

Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria :

– de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen van maximum 22.560,13 € voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 25.066,82 € voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 28.647,83 € voor een gezin met 2 of meer inkomens ;

– een officieel inkomen hebben in België van minium 892,70€ per maand gelijkwaardig aan het recht op maatschappelijke integratie (OCMW);

– geen volle eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter zijn van een onroerend goed;

– zich ertoe verbinden om de atelier-woning of het atelier te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt.

Contact

Contact: nbekkar@sjtn.brussels

Beroep
beeldende kunsten
Type
Matériel, locaux, etc...
Regio
Brussel
Zoekertje toegevoegd op
2018-02-07 14:10:31
Gepubliceerd door Smartagora-a-iconAgoranomios