Kunstenaarscité Mommen : Kandidaatoproep voor de huur van ateliers/woningen voor artiesten

Kunstenaarscité Mommen: Kandidaatoproep voor de huur van ateliers/woningen voor artiesten (type sociale verhuring).

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node, eigenaar van de Mommen Ateliers lanceert een kandidaatoproep in het kader van toewijzingen van ateliers/woningen.
Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek dossier) kunnen zich kandidaat stellen.

Gelieve ons indien u belangstelling heeft op de hoogte te stellen ten laatste tegen 28 augustus 2017 op het volgende e-mail adres: nbekkar@stjosse.irisnet.be

De bezoeken gaan door in groep en op uitnodiging.

Plaats:

Liefdadigheidsstraat 37
1210 Sint-Joost-ten-Node – Brussel.


Geïnteresseerde kandidaten komen enkel in aanmerking indien ze voldoen aan de volgende criteria:

- voldoen aan de toegangsvoorwaarden tot een sociale woning : netto belastbaar inkomen van maximum 22.196,11€ per jaar voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 24.662,36€ voor een huishouden dat slechts over één inkomen beschikt en van maximum 28.185,59€ voor een huishouden dat over 2 inkomens of meer beschikt;

- een officieel inkomen hebben in België van minimum 884,74€ per maand (alleenstaande persoon) gelijkwaardig aan het recht op maatschappelijke integratie (OCMW);

- geen volle eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter zijn van een onroerend goed;

Na afloop van de bezoeken zal de selectie worden uitgevoerd door het Artistiek Adviescomité op basis van:

- een artistiek dossier, een cv en een motivatiebrief

Contact

Contact : nbekkar@stjosse.irisnet.be

Beroep
beeldende kunsten
Type
Matériel, locaux, etc...
Regio
Brussel
Zoekertje toegevoegd op
2017-08-08 17:24:47
Gepubliceerd door Smartagora-a-iconAgoranomios